Ako vybrať detektory bankoviek

Kde budem detektor využívať?

Musíme si uvedomiť, na aký účel budeme využívať detektor pravosti bankoviek – bude to na súkromné účely napr. doma, alebo ho budeme využívať v komerčnej sfére v malých predajniach, v učtárňach či v profesionálnych inštitúciách, kde sa pracuje s veľkým množstvom hotovosti? Odpoveď na túto otázku nám pomôže vybrať druh detektora, ktorý je pre nás vhodný.

Domácnosti, malé predajne, večierky a pod.

Chemické detektory

Vyrábajú sa vo forme fixiek. Pravosť bankovky detegujú na chemickom princípe – na pravom bankovom papieri značka urobená týmto druhom detektora zmizne, na falošnom papieri zanechá stopu. Väčšinou sú vhodné pre väčšinu druhov bankoviek. Ide o jednoduchý, rýchly a lacný spôsob detekcie pravosti.

UV lampy

Na princípe ultrafialového svetla umožňujú zbežnú kontrolu UV symbolov na bankovkách. Vyrábajú sa v stacionárnom aj prenosnom vyhotovení a napájané ceruzkovými batériami.

Magnetické overovanie

Fungujú na princípe overovania prítomnosti špeciálnej magnetickej farby, ktoré sa na bankovkách využívajú. Pri jej detekcii sa ozve signál. Tento spôsob býva väčšinou kombinovaný s UV lampou v kompaktných prenosných prístrojoch na batérie.

Komerčná sféra, učtárne, finančné inštitúcie

Profesionálne detektory pravosti bankoviek

Vhodné na použitie vo finančných inštitúciách, sú určené pre danú menu, napríklad euro, koruna a ďalšie. Kombinujú niekoľko rozličných metód overenia – kombinujú UV kontrolu, kontrolu metalického prúžku, kontrolu infračerveným svetlom a zároveň sú schopné rozpoznať 3D prvky bankoviek. Dosahujú vysoký stupeň presnosti. Bývajú vybavené automatickým systémom podávania bankoviek, ktorý zároveň počíta ich nominálnu hodnotu.