Ako vybrať detektory bankoviek

Kde budem detektor využívať?

Musíme si uvedomiť, na aký účel budeme využívať detektor pravosti bankoviek – bude to na súkromné účely napr. doma, alebo ho budeme využívať v komerčnej sfére v malých predajniach, v učtárňach či v profesionálnych inštitúciách, kde sa pracuje s veľkým množstvom hotovosti? Odpoveď na túto otázku nám pomôže vybrať druh detektora, ktorý je pre nás vhodný.

Domácnosti, malé predajne, večierky a pod.

Chemické detektory

Vyrábajú sa vo forme fixiek. Pravosť bankovky detegujú na chemickom princípe – na pravom bankovom papieri značka urobená týmto druhom detektora zmizne, na falošnom papieri zanechá stopu. Väčšinou sú vhodné pre väčšinu druhov bankoviek. Ide o jednoduchý, rýchly a lacný spôsob detekcie pravosti.

UV lampy

Na princípe ultrafialového svetla umožňujú zbežnú kontrolu UV symbolov na bankovkách. Vyrábajú sa v stacionárnom aj prenosnom vyhotovení a napájané ceruzkovými batériami.

Magnetické overovanie

Fungujú na princípe overovania prítomnosti špeciálnej magnetickej farby, ktoré sa na bankovkách využívajú. Pri jej detekcii sa ozve signál. Tento spôsob býva väčšinou kombinovaný s UV lampou v kompaktných prenosných prístrojoch na batérie.

Komerčná sféra, učtárne, finančné inštitúcie

Profesionálne detektory pravosti bankoviek

Vhodné na použitie vo finančných inštitúciách, sú určené pre danú menu, napríklad euro, koruna a ďalšie. Kombinujú niekoľko rozličných metód overenia – kombinujú UV kontrolu, kontrolu metalického prúžku, kontrolu infračerveným svetlom a zároveň sú schopné rozpoznať 3D prvky bankoviek. Dosahujú vysoký stupeň presnosti. Bývajú vybavené automatickým systémom podávania bankoviek, ktorý zároveň počíta ich nominálnu hodnotu.

Objednávka katalógu 2018
Bring your rogue buying under control

Tel.: 02/436 343 06, e-mail: manutan@manutan.sk.

Rýchla objednávka
Kontakt
Máte otázku alebo potrebujete poradiť? Bez obáv nás kontaktujte zadarmo na 02 436 343 06.

Kontaktujte nás