Ako vybrať vhodný trezor

Príklad súkromného využitia: kreditné karty, rodinné šperky, vkladné knižky, dôležité dokumenty, finančná hotovosť, zbrane a pod.

Príklad pracovného využitia: dátové nosiče, dôležité a tajné dokumenty, technické výkresy, zmluvy, finančná hotovosť a pod.

Ukotvenie trezora – kde bude trezor umiestnený?

Dôležité je sa taktiež zamyslieť nad tým, kde bude trezor umiestnený. Umiestnenie by sa nemalo podceňovať, vždy ho volíme adekvátne podľa toho, na aké účely ho budeme využívať a čo v ňom budeme uschovávať. Podľa umiestnenia delíme na tieto druhy:

Nábytkové trezory

Určené primárne na zabudovanie do nábytku, ale môžu stáť taktiež mimo tak, aby ich bolo možné ukotviť za zadnú stenu alebo ich dno.

Stenové trezory

Vhodné všade tam, kde je možné ich zabetónovanie – z každej strany trezora by mala byť aspoň 10-centimetrová vrstva špeciálneho betónu.

Podlahové trezory

Trezory skôr menších veľkostí (problém s prílišnou hmotnosťou dvierok) určené na zabetónovanie do podlahy – z každej strany trezora by mala byť aspoň 10-centimetrová vrstva špeciálneho betónu.

Voľne stojace trezory

Voľne stojace trezory, ktoré sa nijak špeciálne nekotvia. Podľa bezpečnostných noriem by voľne stojaci trezor nemal vážiť menej než 1000 kilogramov.

Pozn.: Hodnota finančnej hotovosti, prípadne cennosť uložených predmetov a s tým súvisiace poistenie je nutné konzultovať s poisťovňou. Bez výhrady sa budú vyžadovať trezory s príslušnou certifikáciou a profesionálneho ukotvenia.

Čím väčší, tým lepší – akú veľkosť trezora zvoliť?

I keď sa to v prvej chvíli nemusí zdať, predmetov, ktoré je možné v trezore uschovať, je obrovské množstvo. Odporúčame preto voliť trezor väčší s výhľadom do budúcnosti, lebo časom nastane potreba chrániť väčšie množstvo vecí. Ušetríte si finančné náklady spojené s kúpou ďalšieho trezora.

Bezpečnosť – aké zvoliť zabezpečenie?

Ocenenie ukladaných vecí je ďalším logickým krokom pred výberom vhodného trezora. Podľa tejto hodnoty potom volíme bezpečnostnú triedu. Podstatné je taktiež sa zamyslieť nad tým, či je predmety nutné chrániť nielen proti krádeži, ale taktiež napríklad proti požiaru alebo vode.

Bezpečnosť podľa európskej normy

Trezory certifikované podľa európskej VdS normy podliehajú prísnemu testovaniu. Musia prejsť pokusom o vlámanie na profesionálnom pracovisku. Ak splnia všetky kritériá, sú zaradené do bezpečnostnej triedy a sú označené certifikačným štítkom na vnútornej strane dverí.

Bezpečnostná trieda (EURO/VdS) Úložná hodnota (pracovná) Úložná hodnota (súkromná)
1 25 000 € 65 000 €
2 50 000 € 100 000 €
3 100 000 € 200 000 €
4 150 000 € 400 000 €
5 250 000 € Individuálne konzultácie
6 Individuálne konzultácie Individuálne konzultácie
7 Individuálne konzultácie Individuálne konzultácie
8 Individuálne konzultácie Individuálne konzultácie

  
Odolnosť proti ohňu a vode

Ochrana proti ohňu alebo vode hrá dôležitú rolu pri ochrane dokumentov alebo dátových nosičov. Používajú sa tieto stupne:

Stupeň odolnosti proti ohňu Popis Max. teplota vnútri trezora
S 30 P Pre dokumenty ochrana 30 minút. 170 °C
S 60 P Pre dokumenty ochrana 60 minút. 170 °C
S 120 P Pre dokumenty ochrana 120 minút. 170 °C
S 60 DIS Pre dátové nosiče ochrana 60 minút. 50 °C
S 120 DIS Pre dátové nosiče ochrana 120 minút. 50 °C
S 120 P/DIS Pre dokumenty aj dátové nosiče ochrana 120 minút. 50 °C

Zámka – akú zvoliť zámku?

Pre zaradenie trezorov do bezpečnostných tried je zámka jedným z hlavných parametrov. Každá trieda má predpísaný minimálny typ zámky, ktorým musí byť osadený, aby spĺňal podmienky pre zaradenie. Bezpečnosť zámky tak teda nie je nutné špeciálne sledovať, sama je totiž braná do úvahy pri zaradení trezora do bezpečnostnej triedy.

Zbrane – ako zabezpečiť zbrane?

Či už máte zbraň pre pocit bezpečia, alebo napríklad milujete lov, je nutné ukladať ich na zabezpečenom mieste. Nielen s cieľom zamedziť ich odcudzeniu, ale taktiež ochrániť ich pred neoprávneným užívaním (deťmi a pod.). Podľa zákona je nutné zbrane takto zabezpečiť.

Trezory sa vyrábajú pre dlhé aj krátke zbrane a treba si zvoliť podľa toho, aké zbrane budeme ukladať.

Bezpečnostná norma pre trezory na zbrane

Riadené normou ČSN 1143-1, bezpečnostné triedy sú označené písmenami Z1 – Z3. Sú zároveň vhodné na ukladanie utajovaných dokumentov.

Trieda Popis
Z1 Vhodné na uloženie strelných zbraní do 10 kusov. Utajované dokumenty typu 1A (dôverné).
Z2 Vhodné na uloženie strelných zbraní do 10 kusov. Utajované dokumenty typu 1B (tajné).
Z3 Vhodné na uloženie strelných zbraní do 10 kusov. Utajované dokumenty typu 1C (prísne tajné).
Objednávka katalógu 2018
Bring your rogue buying under control

Tel.: 02/436 343 06, e-mail: manutan@manutan.sk.

Rýchla objednávka
Kontakt
Máte otázku alebo potrebujete poradiť? Bez obáv nás kontaktujte zadarmo na 02 436 343 06.

Kontaktujte nás